Tag: xương dê

Xương Dê tươi

Xương dê là phần sau khi được lóc hết các lớp thịt từ con Dê, thuộc xương …